← Översikt
Vår älskade Mamma
och Mummi
Sinikka
Tammerkvist
* 4 augusti 1942
† 10 maj 2024
Hannu, Heli, Anki, Harry
med familjer
För alla fanns rum i Ditt hjärta
För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i glädje och smärta
Hav tack, lilla Mamma, för allt
Begravningen äger rum
i Livsrummet, Trelleborg
onsdag den 29 maj kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Hjärnfonden
tel. 020 - 523 523
Tänd ett ljus för Sinikka
på www.begr.se