← Översikt
till alla er som hedrat minnet
av vår älskade
Bengt Jönsson
för allt deltagande vid
begravningen samt för alla
vackra blommor.
AGNETA
Estelle och Jeanette
med familjer