← Översikt
Vår älskade
Pentti
Ristinmaa
* 25 juli 1964
† 9 maj 2024
CARIN
Rebecca och Mattias
Neia
Josefin och Erik
Igor, Tyra
Mamma och Pappa
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Du har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Vi kommer sakna din humor,
omtanke och varma sätt.
I minnet du lever
och alltid finns kvar
Begravningen äger rum
i Livsrummet, Trelleborg
fredag den 7 juni kl. 10.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Pentti
på www.begr.se