Vår älskade Far,
Svärfar, Morfar och
Gammelmorfar
Bo
Johansson
* 29 augusti 1933
† 10 maj 2023
Bengt, Eva, Ingrid 
med familjer
Begravningen äger rum 
i Norra kapellet onsdag 
den 31 maj kl 11.00. 
Svar om deltagande vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån 
tel. 0410-109 53 senast 
25 maj.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10. 
Tänd ett ljus för Bosse
på www.begr.se.
Tack till personalen på
Hälsohuset avd 3 för god
och kärleksfull omvårdnad.