← Översikt
Allas vår älskade
Torgil
Ohlqvist
* 25 maj 1948
har idag lämnat oss
Gislövs Strandmark
den 11 maj 2024
Birgitta
Fredrik med familj
Mattias med familj
Daniel med familj
Jonas med familj
Släkt och vänner
Tack för all kärlek
Begravningen äger rum
i Norra kapellet, Trelleborg
fredag den 7 juni kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ljus klädsel.
I stället för blommor 
tänk på Cancerfonden
tel. 010-199 10 10.
Tänd ett ljus för Torgil
på www.begr.se