← Översikt
till alla er som hedrat minnet
av vår älskade
Alva Andersson
för allt deltagande vid
begravningen samt för alla
vackra blommor.
Särskilt tack till Hemtjänsten
i Trelleborg för god och
kärleksfull omvårdnad.
Kenneth och Conny
med familjer