← Översikt
Vår älskade
Gun Schmidt
* 29 december 1936
har idag stilla insomnat
Trelleborg 4 juni 2023
Peter
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum
i Hemmesdynge kyrka
torsdag den 29 juni kl 11.00.
Ljus klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Gun
på www.begr.se
Tänk på Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30