← Översikt
Vår älskade
Lilly
Andersen
* 27 oktober 1929
† 27 april 2023
Kaj och Inger
Emelie och Anders
Elvin, Elliott
Annelie
Laura och Maximilian
Liam
Klockorna ringa
så sakta till ro
Mor har fått ett lugnare bo
Aftonens stjärna
lyser så blid
Sov, lilla Mor, vila i frid
Begravningen har ägt rum.