← Översikt
till Er alla som på olika sätt
visat deltagande vid vår käre
KjellArne
Åkermans
bortgång, för alla vackra
blommor, kort och minnesgåvor
AnnLouise, Ejnar
med familjer