← Översikt
Min stora kärlek
Vår käre Far, Svärfar och Morfar
Sjökaptenen
NilsOlof Nilsson
* 25 januari 1943
har seglat sin sista seglats
Trelleborg den 13 maj 2024
JANET
Helen och Mats Marlene och Kent
Christoffer och Annie Daniel och Maria
Amanda och Dennis Fredrik och Hanna
Veronica och Mikael
Carl, Isac
Du Make, Far, Morfar och gode vän
En saknad så stor, vi fattar ej än
Att Du ej längre finns i familjens skara
Din livskraft gick så hastigt till ända 
Ej längre till oss Du kan återvända
I vårt minne vi kommer att Dig bevara
Begravningen äger rum i Norra kapellet tisdag den 4 juni 
kl 13.00. Svar om deltagande vid efterföljande minnesstund 
till begravningsbyrån tel. 0410-10953 
senast den 28 maj. 
Tänd ett ljus för Nils-Olof på www.begr.se