← Översikt
Vår innerligt Älskade
Lena
Lundgren
* 17 juli 1956
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Trelleborg 16 maj 2023
Therese & Danny
Camilla
Tim
Barnbarnen
Övrig släkt & vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Kapellet
fredag den 9 juni kl. 11.00.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-109 53
senast den 2 juni.
Tänd ett ljus och anmäl er
på www.begr.se