Vår käre
Bertil Ståhl
* 20 juli 1927
har stilla insomnat
Trelleborg 22 maj 2023
Ingrid och Lennart
Mikael och Christine
Milton, Emilia
Peter och Veronica
Lovis, Ylva
Släkt och vänner
Det fanns för oss alla
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss
Du gjorde Ditt allt
Du deltog med oss
i vår glädje och smärta
Hav tack, lilla Pappa,
hav tack för allt
Begravningen äger rum
i Norra kapellet tisdag
den 13 juni kl. 13.00.
Anmälan om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-10953
senast den 7 juni.
Tänk på Hjärnfonden
tel. 020 - 523 523
Tänd ett ljus för Bertil
på www.begr.se
Varmt tack till personalen
på Myrans äldreboende
plan 3 för god omvårdnad.