Vår älskade
Michael
Bannersten
* 10 januari 1959
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Trelleborg 27 maj 2023
Yvonne och Östen
Lars och Lissu
Louise och Dominic
Lizette och Felix
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum
i Livsrummet måndag
den 19 juni kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Michael
på www.begr.se