← Översikt
Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor och
Mormor
Neda
Kockovska
* 6 maj 1933
† 21 maj 2023
Cane, Snezana
med familjer
Övrig släkt & vänner
Kära Mamma,
nu är Din strävan slut
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära fina Mor
Bog da te prosti
Begravningen äger rum 
i Norra Kapellet fredag 
den 2 juni kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till 
en minnesstund på
Makedoniska föreningen.