← Översikt
Vår kära
Elsa
Johansson
* 15 mars 1924
har idag stilla insomnat
Trelleborg den 12 maj 2024
MARIE-LOUISE och BOSSE
Charlotte och Thomas
Susanne och Thorbjörn
Therese och Per
Madeleine och Per
Héléne och Sverker
VIVECA och BO-ANDERS
Kristoffer, Alexander
Barnbarnsbarn
Tack för allt Du oss har
skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningen äger rum 
i Norra kapellet 
fredag den 31 maj kl 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Elsa
på www.begr.se
Tack till personalen inom
hemtjänst Centrum/Väster
samt Högalids äldreboende
avd B för god och
kärleksfull omvårdnad.