← Översikt
Frälsningsofficeren
Anna-Kerstin
Håkansson
* 9 april 1936
befordrades till härligheten
den 17 maj 2023
Kamrater och Vänner
i Frälsningsarmén
Tills vi möts igen
Begravningen äger rum
på Frälsningsarmén,
Hantverkaregatan 16,
Trelleborg torsdag
den 22 juni kl. 15.00.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån 
tel. 0410-10953 eller på
www.begr.se
senast den 16 juni.
I stället för blommor tänk på
Frälsningsarmén, Trelleborg
Pg 24 87 49-4