← Översikt
Vår älskade
Ingrid "Tullan"
Schyllert
* 16 april 1949
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Trelleborg den 5 juni 2024
Carina och Östen
Henric och Sandra
Alicia
Fredric och Elin
Johan och Linnea
Jessica och Björn
Felix
Tuva och Anton
Christian och Ulrika
Elias, Leia
Tanas
Släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningen äger rum
i Norra Kapellet onsdag
den 19 juni kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Ingrid
på www.begr.se