← Översikt
Vår älskade
Elisabet
Nilsson
* 29 juni 1935
har stilla insomnat
Trelleborg 13 maj 2024
Anna
Atreyu, Zion
Övrig släkt och vänner
Två ögon som lyst är slutna
Två flitiga händer
lagt sig till ro
Så vilar de vackra förflutna
I minnenas helgade bo
Välkomna till
Elisabets begravningen
i Immanuelskyrkan
onsdag den 29 maj kl. 14.00.
Anmälan om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 0410-10953
senast den 22 maj.
Tänd ett ljus för Elisabet
på www.begr.se