Vår älskade
Bengt
Andersson
* 30 juni 1956
† 30 maj 2023
RENÉE
Barn
Barnbarn
Rune och Lena
Övrig släkt och vänner
Vila i frid
Begravningen äger rum
i Norra kapellet tisdag
den 27 juni kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänd ett ljus för Bengt Arne
på www.begr.se