Vår älskade mamma,
farmor och svärmor
Aina
Sjöström
* 1 juni 1941
har somnat in
Trelleborg 27 maj 2023
Johan och Jenny
Johanna, Jesper
Fredrik och Jeanette
Elina, Jakob, Fabian
Anders och Charlotta
Albert, Axel, Jens
I minnet du lever
du finns alltid kvar
I minnet vi ser dig
precis som du var
Begravningen äger rum
i Livsrummet, Trelleborg
lördag den 10 juni kl. 14.00.
Valfri klädsel.
Efter ceremonin
samlas de som vill
för ett kort samkväm.
Svar om närvaro vid denna
till begravningsbyrån
tel. 0410-109 53 eller på
www.begr.se senast 6 juni.
Stöd gärna Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10