Vår älskade
Eva Jönsson
* 23 januari 1952
har idag lämnat oss
efter ett liv fyllt av kärlek
och omtanke om oss alla
Trelleborg 18 maj 2023
ANJA
Benny
Släkt och vänner
Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits
Begravningen äger rum
i Livsrummet torsdag
den 8 juni kl. 14.00.
Svar om närvaro vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån 
tel. 0410-109 53 eller på
www.begr.se
senast den 1 juni.