← Översikt
Vår käre 
Thomas 
Nilsson 
* 3 oktober 1950  
har efter en tids 
sjukdom lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
 10 maj 2024 
MAGNUS och EMMA 
Filippa, Olivia 
Liselotte 
Susanne 
Caroline, Hampus 
Nu slut är smärtan 
Du funnit frid 
men lämnat hjärtan 
som saknar Dig. 
Begravningen äger rum i 
Norra Kapellet, Trelleborg 
torsdag 30 maj kl.13.00. 
Minnesstunden sker för 
de närmaste