← Översikt
Vår älskade
Rolf Wiberg
* 30 september 1948
har lämnat oss
Trelleborg den 11 maj 2024
MONICA
Anna
Philip
Ida och Jakob
Walter, Frans
Övrig släkt och vänner
Tack för Din kärlek
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänd ett ljus för Rolf
på www.begr.se