← Översikt
Vår älskade
Vårt allt
Mats Lindroos
* 12 oktober 1961
har lämnat oss i oändlig sorg och saknad
Beddingestrand 2 maj 2024
ANETTE
Lukas och Lisa Julia och Martin
Emilia, Hilda
Reuben Freya
Johanna och Johannes, Fredrik
Eva, Peter, Gina med familjer
Övrig släkt och många vänner
Någonstans
På något sätt
Vakar du fortfarande över oss
Med ditt stora hjärta
din trygghet och nyfikenhet
finns du alltid nära
Vi älskar dig
Begravningsgudstjänsten äger rum i
Lunds domkyrka, fredagen den 7 juni kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till minnesstund på Hypoteket.
Anmäl önskat deltagande till www.axelssons.se
eller tel. 046-211 20 50 senast den 27 maj. 
Valfri klädsel.
Tänd ett ljus för Mats på www.minnesrummet.se.
Tänk gärna på Cancerfonden, tel. 010-199 10 10.
Varmt tack till Hematologiska kliniken
vid Skånes Universitetssjukhus.