← Översikt
Vi vill framföra vårt
varmaste tack till alla er som
hedrat minnet av vår älskade
Ingrid Hansson
för allt deltagande
vid begravningen,
gåvor till Cancerfonden,
fina blommor och samtal.
JAN ANDERS
Barnen med familjer
Mor